ASTRÁL
KRÁSA - DLOUHÝ VĚK
ZDRAVÍ - SÍLA - VITALITA

Obchodní podmínky

Obecně

Tyto obchodní podmínky jsou smluvními podmínkami, které vymezují blíže práva a povinnosti z kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím pro nákup zboží v tomto internetovém obchodě.

Provozovatelem internetového obchodu je 

Emil Havelka - ASTRÁL

Tunelářů 295

Praha 5

156 01

IČO: 11228334

 

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Kupující, objednávka, kupní smlouva

Je-li smluvní stranou kupující konečný spotřebitel (tedy osoba, která zboží zde koupené neužije pro další podnikání a nejedná tedy v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění.

Je-li smluvní stranou kupující, který není konečným spotřebitelem (tedy osoba, která zde nakupuje zboží v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění.

Objednávka učiněná zde kupujícím je považována současně již za návrh Kupní smlouvy. Za uzavření vlastní Kupní smlouvy je považován okamžik, kdy prodávající (provozovatel tohoto internetového obchodu) potvrdí objednávku kupujícímu. Od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupující bere na vědomí, že objednávku lze uzavřít pouze s osobou starší 18 let. Potvrzení objednávky provede následně prodávající zprávou zaslanou na mailovou adresu, kterou kupující při své objednávce uvede. V případě, že v tomto potvrzení nalezne kupující jakékoliv nesrovnalosti, je povinen okamžitě kontaktovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, veškeré následky jsou k jeho tíži.

Cena zboží

Všechny ceny zboží a služeb na apatyky - eshop jsou uváděny včetně DPH.

Ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu zasláním své závazné objednávky. Uvedené ceny zboží na objednávce jsou konečné a neměnné s platností ke dni odeslání objednávky. Taktéž stanovený způsob úhrady za zboží a její splatnost je pro kupujícího závazná.

Pokud je u zboží uvedena cena Kč 0,--, tzn. že v současné době není skladem. I když zákazník provede objednávku s tímto zbožím, automaticky se položka stornuje a není následně možné požadovat doručení tohoto zboží v nulové hodnotě.

Způsob a cena doručení zboží

Kupující je povinen při zadávání objednávky zvolit způsob doručení zboží:

Osobní odběr objednaného zboží je možný pouze v prodejně Astrologické apatyky v Bohdalově, jinak je zasíláno formou dobírky.

Dobírka: Je možno zvolit dopravce: společnost DPD (pouze po ČR) a Česká pošta (platí pro ČR a SVK), kde kupující bere na vědomí, že poštovné bude účtováno dle platného ceníku České pošty - cena se odvíjí dle váhy zasílaného balíčku. Zboží bude doručeno/dopraveno kupujícímu v souladu s obchodními podmínkami vybraného dopravce. U společnosti DPD jednotná cena, nezáleží na váze balíčku.

U společnosti DPD lze pro adresu  Praha, Brno, Ostrava domluvit i večerní doručení v čase 17,00 - 20,00 hod. Pokud bude mít kupující o tuto službu zájem, je třeba uvést v poznámce.

Doba dodání zboží

Objednané zboží, které je u prodávajícího skladem a které žádá kupující zaslat formou dobírky, podá prodávající u přísl. subjektu provozující poštovní služby k přepravě ve dnech: úterý až čtvrtekí od zaslání potvrzení objednávky mailem kupujícímu na jakoukoliv adresu na území ČR a SR ( z technických důvodů se balíčky v pondělí a pátek nevyexpedovávají).

Zboží, které skladem není a není u něho uvedena cena Kč 0,--, podá prodávající k přepravě podle dostupnosti zboží u svého dodavatele, kupujícího o této skutečnosti informuje a domluví s ním aktuální způsob realizace jeho objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce.

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí od přepravce. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti přepravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky způsobené při přepravě a nechat si tuto skutečnost potvrdit přepravcem. Na jiné, či pozdější reklamace způsobené vinou přepravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.  

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Toto odstoupení je kupující povinen uplatnit ve stanovené lhůtě písemně.

Pokud se kupující rozhodne využít tuto možnost, je povinen spolu s písemným odstoupením doručit zboží po telefonické dohodě, včetně všech průvodních dokladů prodávajícího (faktura, dodací list atd.) na adresu e-shopu.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené, či viditelně opotřebené, je prodávající oprávněn odstoupení kupujícího neakceptovat a uplatnit vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží, které kupující zašle zpět prodávajícímu formou dobírky, nebude prodávajícím přijato.

V případě relevantního odstoupení kupujícího od smlouvy, tzn. splnění všech podmínek pro odstoupení, prodávající vrátí peníze kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od doručení zboží spolu s písemným odstoupením od smlouvy, a to na bankovní účet, který kupující uvede, v případě osobního vrácení zboží v provozovně prodávajícího v hotovosti.

Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy

 Prodávající je oprávněn odstoupit v těchto případech:

 • zboží není momentálně dlouhodobě skladem
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího
 • prodávající je postižen nenadálou událostí, např. živelní katastrofou
 • kupující neuhradil kupní cenu za objednané zboží ve sjednané lhůtě splatnosti

O případném odstoupení a jeho důvodech prodávající kupujícího vyrozumí, například mailovou zprávou.  

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Kupující dává současně prodávajícímu svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí atd. na jeho emailovou adresu.

Reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

Reklamační řád

 • Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců ode dne prodeje = den odeslání.
 • Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistit případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud kupující zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.
 • Prodávající bude kupujícího kontaktovat do 3 pracovních dnů ode dne obdržené reklamace e-mailem a v případě uznané reklamace dohodne s kupujícím další postup.
 • V případě, že se prodávající s kupujícím dohodne na vrácení reklamovaného zboží prostřednictvím pošty, či jiného přepravce zásilek, je kupující spolu s takovým zbožím povinen zaslat také doklad o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.
 • Po dodání produktů neručí prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany kupujícího.
 • Pro veškeré doručování písemností prodávajícímu je závazná pouze emailová adresa, tlf. čísla a kontaktní adresa provozovny uvedená v těchto obchodních podmínkách a pro kontakt kupujícího údaje, které kupující uvedl při objednávce, pokud se strany nedohodnou v průběhu doby jinak.

  

Závěr

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním  objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že veškeré zde uvedené obchodní podmínky akceptuje a souhlasí s nimi.

 

google-site-verification: google7e37418841efd6e9.html
 

Připojte se k nám na našem facebooku a získejte odpovědi na otázky související s našimi produkty